ارائه آنلاین مقالات در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها
1399/08/03

 دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها در موسسه آموزش عالی آیندگان در سه پنل جداگانه جهت ارائه مقالات و دو پنل دیگر جهت ارائه مطالب  کارگاه‌های آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است. در هر پنل داوران خارجی و ملی به داوری مقالات پرداختند. 

لازم به ذکر است بعد از ارائه کلیه مقالات و داوری آن‌ها پنج مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب خواهد شد.

فایل ارائه مقالات و داوری‌ها در آپارات بارگذاری و لینک آن در اختیار کلیه افراد قرار خواهد گرفت.